Podczas webinaru dowiesz się o sposobach na:
 

Program do zarządzania kancelarią
Usprawnienie organizacji kancelarii prawnej

 
  • Delegowanie uprawnień-jak przydzielić opiekuna klienta do zajmowania się wybranymi jego sprawami.
  • Delegowanie obowiązków-jak zbudować schemat organizacyjny dla wybranego pracownika kancelarii.
  • Określenie zakresu obowiązków pracownika kancelarii przez przydzielenie opowiednich uprawnień do wybranych spraw.
  • Sytuacja kryzysowa w kancelarii-zmiana pracownika, zmiana organizacyjna w kancelarii. Jak VICARIUS pomoże Tobie szybko zaradzić tej sytuacji.
  • Jak wykluczyć z systemu nieuprawnionego użytkownika (zakończenie współpracy).
 

Zarządzanie zmianą

  • Sytuacja kryzysowa w kancelarii-zmiana pracownika, zmiana organizacyjna w kancelarii. Jak VICARIUS pomoże Tobie szybko zaradzić tej sytuacji.
  • Jak wykluczyć z systemu nieuprawnionego użytkownika (zakończenie współpracy).

 

Komunikacja z klientem

  • Automatyzacja komunikacji z klientem kancelarii
  • Nadawanie uprawnień klientowi do sprawy. Współpraca z klientem poprzez strefę klienta w systemie.
  • Jak zachęcić klienta do zmiany sposobu komunikacji z analogowej na elektroniczną z wykorzystaniem strefy klienta w kancelarii.
 

Opublikowane przez: Michał Olszewski