Miło nam poinformować, że Vicarius e-Kancelaria został partnerem I Kongresu Edukacji Prawnej, który odbędzie się 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


PANELIŚCI KONGRESU:To pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawnym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla powszechnego wprowadzenia elementów prawa do systemu edukacji.


Uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim eksperci ds. edukacji, środowisko nauczycielskie i akademickie oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

Oto prezentacja panelistów Kongresu:


Wśród panelistów znalazła się między innymi sędzia Dorota Zabłudowska, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Iustitia Polska – „Polish Judges”, zaangażowana w edukację prawną młodzieży i dorosłych, pełniącą w swoim sądzie funkcję koordynatora do spraw współpracy ze szkołami w Miasto Gdańsk.


Dorota Zabłudowska, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Iustitia Polska - "Polish Judges"

W Kongresie weźmie udział Adam Bodnar- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich -Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka.


Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka.

Debatę w ramach I panelu „Edukacja prawna – szanse i wyzwania” moderować będzie Pani Agnieszka Michajłow.

Na co dzień związana z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Wieloletnia dziennikarka Radia Gdańsk, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim i dyplomacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W gdańskich uczelniach – Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Gdańskim, w Wyższej Szkole Bankowej i Szkole Wyższej Ateneum prowadzi zajęcia z dziennikarstwa radiowego.

Wyróżniona Bursztynowym Mikrofonem Radia Gdańsk (2001).Wśród panelistów Kongresu obecny będzie także Mec. Marcin Derlacz – adwokat, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.


 Mec. Marcin Derlacz – adwokat, Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Prawnej Naczelna Rada Adwokacka, członek Okręgowej Rady Adwokackiej i Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku.

 Moderatorką II panelu pt. „Edukacja prawna w szkole” będzie mec. Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, rzeczniczka prasowa i członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.


Mediator gospodarczy w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska.


mec. Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, rzeczniczka prasowa i członkini Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

dr Olga Śniadach – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Referat pod tytułem „Nowe metody nauczania w zakresie edukacji prawnej” wygłosi dr Olga Śniadach.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Tam też wykłada prawo Unii Europejskiej. Jest autorką rozprawy doktorskiej pod tytułem „Idea wspólnoty prawa” oraz innych licznych publikacji naukowych.

Opublikowane przez: Michał Olszewski