§ 1 Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje na rzecz Usługodawcy, płatności z tytułu umów wiążących go z Usługodawcą,

2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://vicarius.adic.pl/ ,

3. Usługodawca – Adic.pl Systemy Informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski 81-591 Gdynia, Tatarczana 2B / 3, Nip: 5862279244, REGON: 221772444

4. Cashbill – podmiot świadczący obsługę płatności online.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi w oparciu o zawierane z nimi umowy.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami są odpłatne.

3. Usługodawca umożliwia Klientom opłacenie usługi przy wykorzystaniu płatności elektronicznej, co odbywa się w następujący sposób:

a) Usługodawca wystawia Klientowi fakturę Vat,
b) na fakturze Vat Usługodawca umieszcza link do płatności elektronicznej,
c) Klient po wpisaniu linku znajdującego się na fakturze Vat otrzymanej od Usługodawcy zostanie przekierowany do strony operatora płatności online,

d) Klient może skorzystać z linku lub przycisku „Zapłać on-line” w programie Vicarius e-Kancelaria, jeśli posiada dostęp do listy faktur lub modułu e-Porada,
e) Klient będzie mógł skorzystać z metod płatności, które zostały opisane w § 4 poniżej.

4. W sytuacji, w której płatność będzie dokonywana za pomocą karty przed realizacją usługi, realizacja usługi nastąpi po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji w terminie ustalonym wcześniej przez strony w ramach indywidualnie zawieranej umowy

§ 3 Operator płatności

1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora
płatności: Cashbill.pl  – firmie CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice NIP: 6292410801 REGON: 241048572 KRS: 00003232975.

2. Cashbill jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych, wobec czego płatność realizowana jest w oparciu o regulamin Cashbill, który Klient akceptuje, składając dyspozycję płatności.

3. Regulamin Cashbill znajduje się pod następującym adresem:https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/

4. Usługa Cashbill obejmująca usługę płatniczą jest świadczona na rzecz Klientów Usługodawcy na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 4 Metody płatności

1. Zapłata kartą płatniczą online:

a) Cashbill obsługują płatności kartą płatniczą bez dodatkowego pośrednictwa,
b) płatności mogą być dokonywane za pomocą karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
c) transakcje wybranych wydawców zabezpieczone są dodatkowo standardem 3DSecure, wykorzystującym protokół autoryzacji płatności Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode,

2. Zapłata kartą kredytową online: VISA, MasterCard, Mastepass.

3. Płatność automatyczna Pay by link:

a) to oferowana przez banki usługa polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji realizowanej przez Klienta,
b) płatność jest gwarantowana, a więc każdy komunikat przekazany przez Cashbill
c) zapewnia o obciążeniu rachunku bankowego Klienta.


4. Szybki przelew bankowy:

a) płatność szybkim przelewem bankowym realizowana jest na podstawie przelewu wewnątrzbankowego na rachunek Blue Media w banku Klienta,
b) przelew realizowany jest na podstawie wygenerowanych danych, które Klient uzupełnia samodzielnie w bankowości elektronicznej.

5. BLIK:

a) Umożliwia dokonanie płatności, bezgotówkowo, za pomocą smartfona, a konkretnie za pomocą aplikacji banku na telefonie,
b) aby móc skorzystać z tej metody płatności należy być zatem klientem jednego z banków uczestniczących w systemie i korzystać z bankowości mobilnej za pośrednictwem aplikacji na swoim telefonie,
v) z BLIKA mogą korzystać również użytkownicy, którzy są klientem więcej niż jednego
banku partnerskiego,
d) transakcja w systemie płatności mobilnych BLIK realizowana jest za pomocą generowanego w aplikacji mobilnej banku 6-cyfrowego kodu. Kody są jednorazowe, a ich ważność wygasa po 2 minutach od momentu ich wygenerowania na żądanie Klienta,
e) cały proces płatności jest szybki i wygodny, dane przelewu wypełniane są automatycznie, po zalogowaniu do aplikacji banku na telefonie generowany jest kod i za jego pomocą autoryzowana jest transakcja.

§ 5 Zwroty płatności


1. W przypadku zajścia konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, która została przez Klienta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ustalił z Usługodawcą inne rozwiązanie.

2. W każdym przypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 6 Reklamacje płatności


1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Cashbill lub ustawie o usługach płatniczych.

2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio do Cashbill. Reklamacja powinna być przez Klienta złożona niezwłocznie.

3. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji Klient może skontaktować się z operatorem płatności Cashbill. Potrzebne dane kontaktowe znajdują się tutaj: https://www.cashbill.pl/kontakt/

4. Usługodawca może pomóc Klientowi w złożeniu reklamacji, w tym celu Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na adres: biuro@adic.pl lub dzwoniąc pod numer 58 718 62 12

§ 7 Postanowienia końcowe


1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2019 r.

3. Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest Adic.pl Systemy Informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski z siedzibą 81-591 Gdynia, Tatarczana 2B / 3, Nip: 5862279244, REGON: 221772444


4. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Cashbill.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Adic.pl Systemy Informatyczne s.c. Andrzej Dzierzgwa Michał Olszewski  danych osobowych właścicielowi serwisu Cashbill.pl  – firmie CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice NIP: 6292410801 REGON: 241048572 KRS: 00003232975.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.