Polityka Prywatności:

 

Jakie dane są zbierane?

 1. Dane, które pozyskujemy od naszych użytkowników to adres
  e-mail.
 2. Firma Adic.pl s.c. nie przekazuje zgromadzonych w ten sposób danych teraz i w przyszłości innym podmiotom.

W jaki sposób dane te będą wykorzystywane?

 1. Adres e-mail pozostawiony za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej firmy Adic.pl s.c. służy do komunikacji z użytkownikiem.
 2. Wysyłane e-maile zawierać będą m. in. wiedzę dotyczącą sposobów na:
 • zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w kancelarii;
 • zautomatyzowanie wymiany informacji z klientem;
 • poprawienie efektywności zarządzania kancelarią;
 • poprawienie wydajności pracy w kancelarii przy użyciu systemu do zarządzania kancelarią VICARIUS e-Kancelaria;

Jak mogę zrezygnować z subskrypcji?

 • W stopce każdej wysyłanej przez nas wiadomości znajduje się przycisk rezygnacji z subskrypcji.
 • Po wciśnięciu tego przycisku, nie będziemy wysyłać więcej wiadomości na wskazany adres e-mail.

Czy mój adres e-mail jest  bezpieczny?

Dostęp do danych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy firmy Adic.pl systemy Informatyczne s. c. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

 Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na stronie www.adic.pl , a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach polityki prywatności). Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 
 

Komu przekazuję dane?

Za przechowywanie i  przetwarzanie uzyskanych danych e-mail odpowiedzialny jest podmiot:

Adic.pl Andrzej Dzierzgwa, Michał Olszewski Systemy Informatyczne s.c.

81-591 Gdynia,

ul. Tatarczana 2b/3

e- mail do kontaktu w sprawie  pytań do polityki prywatności: biuro@adic.com.pl