Program dla prawników w Studenckiej Poradni Prawnej

 
Krystian Jabłoński- Student Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego:
 

 

 

P
o szkoleniu z programu do zarządzania kancelarią VICARIUS e-kancelaria uważam, że system jest bardzo intuicyjny, pomoże nam w pracy w Studenckiej Poradni Prawnej, ułatwiając dostęp do dokumentacji oraz skracając czas pracy, czyniąc ją bardziej efektywną.
 

 

 

Prof. Monika Całkiewicz- Prorektor ds. studiów prawniczych, Akademia Leona Koźmińskiego:

 

Z
adaniem Studenckiej Poradni Prawnej jest udzielanie pomocy prawnej osobom niezamożnym, osobom osadzonym w zakładach karnych. Ta pomoc prawna polega w głównej mierze na przygotowaniu opinii prawnych, pism procesowych przez studentów pod opieką merytoryczną opiekunów sekcji, którymi są adwokaci, radcy prawni, pracownicy uczelni. W Akademii Leona Koźmińskiego niezmiernie ważne jest kształcenie praktyczne. Dzięki pracy w Studenckiej Poradni Prawnej studenci od początku mogą zapoznawać się z funkcjonowaniem praktycznym zawodów i z wykonywaniem tych zawodów. Zatem to doskonale, że już na etapie studiów studenci prawa Akademii Leona Koźmińskiego mogą zapoznać się z funkcjonowaniem programu VICARIUS e-Kancelaria, który jest wykorzystywany przez wiele kancelarii prawnych w Polsce.